Hotel Kalliopi

RENA SPANTIDAKIS – OWNER

RENA SPANTIDAKIS – OWNER

Mountain Vista Resort enjoys an ideal area for hiking and biking as they pass through here the path E4